Σάββατο, 17 Ιουνίου 2017

Τα χημικά σύμβολα στο Βυζάντιο

Παρακάτω παρουσιάζονται σελίδες με τις ονομασίες και τους συμβολισμούς των χημικών στοιχείων και ενώσεων στα βυζαντινά χρόνια. 

 
Paris_Bibliothque_Nationale_gr_2243_folio_10v

Πέμπτη, 8 Ιουνίου 2017

ο Αλέξιος και ο καθρέπτης

'' Όταν αυτός έφθασε εκεί, έτρεξαν κοντά του όλοι οι ντόπιοι και, βλέποντας τη χλαίνη που φορούσε πάνω από τον θώρακα κατάστικτη από τις κηλίδες του αίματος, στέναζαν και δάκρυζαν, όπως ήταν φυσικό. Μόλις η φήμη της άφιξης του έφθασε στους

Γιατί επονομάστηκε Χάρων ;'' Παίρνει λοιπόν ο Ισαάκιος τη μεγαλύτερη από τις κόρες του βασιλιά των Βουλγάρων Σαμουήλ, ονόματι Αικατερίνη, και ο Ιωάννης τη θυγατέρα του Αλεξίου Χάρωνος, στον οποίο ο αυτοκράτορας είχε αναθέσει τη διοίκηση της Ιταλίας, άνδρα σώφρονα και νουνεχή, δυνατό στο σώμα και θαρραλέο στην ψυχή, ο οποίος μάλιστα χρωστούσε το επώνυμό του